Duyurular

Etkinlikler

Linklerimiz

Misyon

Eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme çalışmalarını etkin yürüten, analiz ve sentez yapabilen, kendisini sürekli yenileyen, girişimci, sorgulayıcı, etik değerleri özümsemiş, disiplinler arası ve takım çalışmalarına yatkın, liderlik özellikleri taşıyan, ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi birikimi ve deneyimine sahip mühendisler ve araştırmacılar yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Vizyon

Ulusal ve uluslararası düzeyde mühendislik eğitim-öğretimi ve bilimsel araştırma faaliyetlerini sanayi ile işbirliği içinde yürüterek üretilen bilgi ve teknolojilerin toplumsal faydaya dönüştürülmesine katkıda bulunan bir fakülte olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü, Dumlupınar Bulvarı, Kampüs, 07058 Antalya malzeme@akdeniz.edu.tr
Tel: 0 (242) 310 63 91
Tel: 0 (242) 310 63 06